Avís legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es fa constar que el titular del lloc web www.totarquitectura.com (en endavant, “AQUEST LLOC WEB”) és Tot Arquitectura S.L.P. amb domicili al carrer Galileu, 80, 08224, Terrassa, Barcelona amb C.I.F B61194312 i correu electrònic de contacte: info@totarquitectura.com

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’AQUEST LLOC WEB atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les presents Condicions Generals d’Ús. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de qualsevol altre conjunt de condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment per l’ús d’altres serveis concrets.

3. ÚS DEL LLOC WEB

AQUEST LLOC WEB proporciona accés a informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “continguts”) als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat del seu ús. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li proporcionarà una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que AQUEST LLOC WEB ofereix i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic ; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, AQUEST LLOC WEB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, les dades personals aportades per part de l’usuari en l’apartat de registre, contacte o newsletter d’AQUEST LLOC WEB seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal.

Les dades facilitades seran utilitzades amb l’única finalitat d’enviar a l’USUARI informació sobre les novetats, projectes i continguts del web. Les dades facilitades no seran comunicades o cedides a cap entitat diferent del responsable. En cas contrari, se sol·licitarà el seu consentiment exprés.

L’usuari o titular de les dades té la possibilitat d’exercir en tot moment i, d’acord amb el que estableix la normativa anteriorment esmentada, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant l’opció “unsubscription” dels newsletters o enviant un mail a info@totarquitectura.com.

5. COOKIES

AQUEST LLOC WEB, així com els seus subdominis, utilitzen cookies tècniques per gestionar les sessions dels usuaris registrats i/o cookies de tercers que recopilen informació amb fins estadístics d’ús de la web per part de l’USUARI.

Referent a les cookies de tercers, aquest lloc utilitza Google Analytics, de Google, Inc. que fa servir cookies per recopilar informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que seran transmeses, tractades i emmagatzemades per Google en els termes fixats a google.com.

L’usuari accepta expressament el tractament de la informació emmagatzemada en les cookies en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades al mateix temps que també reconeix tenir coneixement de la possibilitat de rebutjar-les mitjançant la configuració del seu navegador web.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Llevat que s’expressi el contrari, els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina web així com dels elements continguts en la mateixa pertanyen a Tot Arquitectura.

Així mateix tant el nom de domini www.totarquitectura.com, així com la marca, logotip i denominació comercial “Tot Arquitectura” figuren registrades a nom de Tot Arquitectura en els registres corresponents.

Hi ha algunes parts els drets de propietat intel·lectual i industrial utilitzats en AQUEST LLOC WEB són propietat de tercers implementades sota diferents llicències d’ús.

En cas de no estar subjectes a una llicència concreta s’entendran subjectes a Copyright d’ús comercial restringit, pel que en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, d’aquesta part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la propietat d’AQUEST LLOC web.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’aquest lloc segons les especificacions de cada llicència d’ús. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’AQUEST LLOC WEB.

7. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

AQUEST LLOC WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitarlo.

8. MODIFICACIONS

AQUEST LLOC WEB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

9. ENLLAÇOS

En el cas que en AQUEST LLOC WEB es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, aquest lloc web no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas AQUEST LLOC WEB assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

10. DRET D’EXCLUSIÓ

AQUEST LLOC WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

11. GENERALITATS

Els responsables d’AQUEST LLOC WEB perseguiran l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

12.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

AQUEST LLOC WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que es publiquin unes altres.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre AQUEST LLOC WEB i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als seus jutjats i tribunals.