Serveis immobiliaris

TRÀMITS

Comptem dins de la nostra plantilla de professionals amb 3 advocats especialitzats en serveis legals relacionats amb l’àmbit immobiliari i urbanístic.

Dret Immobiliari i de l’Edificació

 • Compra venda i arrendaments
 • Constitució i modificacions d’estatuts
 • Declaració d’obra nova
 • Desnonaments i reclamació de rendes
 • Resolució de contractes de lloguer
 • Fiscalitat immobiliària
 • Contracte d’obra
 • Accions decennals
 • Llei d’Arrendaments Urbans.
 • Llei de Propietat Horitzontal

Dret Urbanístic:

 • Auditories urbanístiques
 • Assessorament i gestió integral
 • Plans urbanístics d’iniciativa privada
 • Expropiacions
 • Direcció i Gestió Mediambiental a les empreses

Altres serveis:

 • Declaracions d’IVA
 • Declaracions d’IRPF (Model 110)
 • Declaracions del Model 184

Administració de finques de propietat horitzontal i comunitats de propietaris:

 • Constitució de comunitats
 • Convocatòria i assistència a assemblees
 • Confecció d’actes
 • Execució d’acord
 • Confecció d’estats de comptes
 • Control pressupostos
 • Gestió i coordinació manteniment tècnic.
 • Control i seguiment d’impagaments