Política de privacitat

A l’efecte del que preveu la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Tot Arquitectura informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per Tot Arquitectura i sota la seva responsabilitat, amb l’única finalitat de facilitar informació, relacionada amb els continguts d’aquesta web, a aquells usuaris que facilitin les seves dades personals a Tot Arquitectura.

Tot Arquitectura precisa dels usuaris, que estiguin interessats a rebre informació, les següents dades: nom i cognoms de la persona de contacte, clau d’accés, número de telèfon de contacte, adreça de contacte i / o adreça de correu electrònic. També són necessaris, segons el cas, les dades de la propietat o negoci que es vulgui anunciar. Cap tercer aliè a Tot Arquitectura podrà accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l’usuari, a les seves dades personals. En completar el formulari d’alta i enviar-lo, l’usuari accepta que Tot Arquitectura li remeti informació sobre els serveis i productes seleccionats. Al facilitar les seves dades, l’usuari declara a Tot Arquitectura que aquestes dades són veraces.

L’usuari, i si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació per correu electrònic o mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Tot Arquitectura. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari personal, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l’adreça de correu info@totarquitectura.com

Tot Arquitectura es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 994/1999, d’11 de juliol.