Projectes

EDIFICACIÓ

 • Cèdules d’habitabilitat i inspecció tècnica d’edificis ITE
 • Projectes d’obra nova
 • Projectes de reforma i ampliació
 • Projectes de rehabilitació
 • Projectes d’enderroc
 • Projectes de Legalitzación
 • Direccions d’Execució d’obres i Control de Qualitat
 • Pressupostos i mesuraments
 • Controls econòmics i comparatius de ofertes
 • Redacció, aprovació i Coordinació de seguretat i Salut
 • Demolició d’edificis

ENGINYERIA

 • Legalització Llicències Ambientals o d’Activitats
 • Proyectoss Elèctrics
 • Projectes d’Energia Solar
 • Projectes d’Infraestructures de Telecomunicacions
 • Projectes Instal·lacions Tèrmiques (RITE)
 • Càlcul d’estructures
 • Certificacions Energètiques

ESPAIS LLIURES

 • Ordenació d’espais comunitaris
 • Ordenació places públiques
 • Adequació jardins caràcter privat

INTERIORISME I DISSENY

 • Disseny interior locals comercials
 • Disseny interior habitatges unifamiliars i plurifamiliares
 • Disseny estands i expositors de fires
 • Aparadors comercials

URBANISME

 • Planejament derivat: Plans parcials urbanístics, Plans de millora urban, Plans Especials Urbanístics
 • Instruments de Gestió Urbanística: Projectes de reparcel • lació, Divisió Poligonal i Delimitació i Modalitat del Sistema d’actuació
 • Projectes de Urbanització i Obra Civil: Estudis de detall, Projectes de parcel • lació, Segregació i agregació de finques.